top of page
  • Monalisa Moore

News from USA: Family Wedding

Koe fie fakapa atu pe ke mou 'ilo 'oku teu mali heni 'ae tamasi'i 'a Tute mo Kapeni 'Alusa he uike ni (Sapate 'amautolu) pea 'e fai pe ki'i fakatahataha kihe 'api 'o Puluno mo Paki ke tali ai e famili 'oe fefine pea koe tamasi'i ko Kaufono 'Alusa pea mou send mai ha'a mou ngaahi fakamonu kia Naua he'etau family Page....Mou kataki koe Mokopuna eni 'o Ana mo Filimi Tavo kapau 'oku 'ikai kemou 'ilo 'ae tamasi'i ni....'ofa atu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page