top of page
  • Monalisa Moore

Happy Anniversary to Sita & Takai Mausa

Koe fie fakamonu atu 'ae 'ausia mai 'e Takai mo Sita 'ena Anniversary 'ena nofo 'api pea 'ofa keke kei tapuaki'i ai pe moua he 'Otua kemo ma'u ha Nofo mali lelei moe fiefia ketau katoanga'i homo 50th Anniversary One day soon eeeeeeeee.


'Ofa atu meia au moe famili

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page