top of page
  • Monalisa Moore

News from USA - First Update

Malo e Lelei Famili kotoa,


'Oku ou loto ke update atu pe fanga ki'i news ikiiki kuo hoko atu mei heni...Koe Uike Kuo 'osi na'e fai ai 'ae Mali 'ae Ta'ahine lahi 'a Keisi mo Fulilangi 'i Salt Lake City pea na'e lava lelei pe pea koe Sapate fa'e na'e Puna mai 'a Tute mo Siuni 'o nau Sapate fa'e mai ki heni kia Ana he na'e toki foki mai 'a Filimi mei NZ pea na'e tau lelei mai pe pea na'e fakalata 'ene 'eva atu 'o sio kihe famili ai

Ko Sune, 'oku teu ke faka-ava 'e 'Amelia Nisa 'ene Show (Polynesian show) pea 'oku mau look forward kihe show 'a Mia.


From My family, 'aneafi na'e fai e ki'i ceremony 'ae ako na'e kau ai 'eku ongoua ko Sabrina he Science pea ko Victoria he Art pea na'e fele 'ae ako kehekehe ka na'e kau e ongoua he Special Academic Achievements Awards pea na'a mau 'iai kotoa pea 'osi pe pea mau celebrate 'aki pe 'ae Hot pockets Pizza moe fanau pea 'oku tutuku e ako 'i Sune 'aho 5 pea 'oku sai 'aupito 'enau ako pea malo e hufaki mai ..


Koia pe 'ae fanga ki'i News 'oku ou 'ilo kiai he taimi ni pea ngata ai na'a hoko moha lau eeeeeeeeee (hahhaha)...Take care

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page