top of page
  • Fr Ekuasi

Kole Hufaki

Lisa,


Greetings from Levuka! Feinga pe ke ke ta atu kia 'Ana & Filimi, pea mo e famili, 'oku hokohoko atu ai pe 'a hono momoi atu e ngaahi misa hufaki. Fktauange pe ke me'a ngaue'aki 'e he 'Eiki 'ae kau toketa mo e neesi te nau e faito'o 'o 'Ana ko e 'uhi kae ola lelei, pea ke ne to e ma'u ha mo'ui 'oku lelei ange.


'Oku manatua ai pe foki pea mo Seno, kae sai pe ia he ko e mate ngata'a! Ki he kau toulekeleka mo e kau mahamahaki 'i he famili, 'oku ou manatu'i ma'u pe kimoutolu 'i he'eku Misa he 'aho kotoa pe. Ko e taimi kotoa pe 'oku ou hiki ai e Paane mo e Ipu Tapu 'i he Misa, 'oku ou sio ma'u pe ki homou ngaahi fofonga, 'o kaunga hapai ai pe kimoutolu ki he to'ukupu'i nima mafimafi 'oe 'Eiki.


'Oku ou sai pe pea sai pe foki mo e ngaue. Kou 'ofa lahi kia kimoutolu hono kotoa.

'Ekuasi

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page