top of page
  • Tuisoso

A Message from Tu'isoso

Posting here for you all a message from Tu'isoso:


Si'oto 'ofa atu ki he fataiekuasi.com pea fakafeta'i ki he 'Eiki 'Otua he tauhi lelei kuo tau 'inasi ai.

malo ho'omou tali lelei au.Malo ho'omou lelei pea tau toe fetu'utaki he webpage faka'ofo'ofa ni. 'Oku 'ikai ko ha fakahekeheke ka 'oku ou fiefia lahi he ta 'oku lava pe ke ngaue'aki lelei 'a e internet ki he fetu'utaki fakafamili, ma'u fakahinohino lelei mo e tokoni 'a e peesi ni ketau 'alu fakataha mo e taimi.


Na'a ku toutou feinga ke talanoa kia Uncle Filimi mo 'Analena ki Texas he telefoni mo e 'ikai; kae malo mo Lisa mo 'ene ngaahi update keu lave'i ai ta 'oku na sai pe. Fiefia he mahino 'oku sai pe 'a Tavo 'i 'Iulope, 'uma'a 'a Seno mei he'ene too he fu'u mango -- mou 'ofa mai 'o ngaue tokanga.

Fakamalo atu ki he kaungaue fakamisinale 'i Peru, Samoa, mo Fisi, mo e faifatongia lelei ma'a hotau 'Eiki. 'Oku ou afe ma'u pe ki he peesi he 'aho kotoa.


'Ofa lahi atu

Tu'isoso


[Admin team: Thank you Tuisoso for frequenting our family site. Please extend our love to your wife, kids and grandkids. Oku mau ofa atu aupito]

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page