• Monalisa Moore

'Thank you' from 'Ana & Filimi

Ki he famili kotoa,


'Ikai ke ma'u ha lea fe'unga ke fai atu ha fakamalo mo ha lea 'ofa atu kiate kimoutolu hono kotoa homou manatua mai kimaua he taimi faingata'a ni pea 'oku ongo 'aupito kia kimaua pea 'oku ma fakamalo atu ki he kau patele homou fai Misa mo e hufaki pea pehe pe ki he famili kotoa, 'oku ma fakamalo lahi atu ki si'omou 'ofa. 'Oku ma ma'u ha 'ofa lahi atu pea ko 'etau fehufaki'aki pe he ngaahi 'aho ni. Malo e fai fatongia mei he ngaahi feitu'u 'oku mou 'i ai pea 'ofa ke vave ha taimi ketau toe fesiofaki'aki ai kae malo mo e fefine fai news 'amautolu (Monalisa) kene lava pe 'o fakaa'u atu homa 'ofa.


'Ofa atu ki he kau patele pea malo mo e 'ofa 'a e 'Eiki 'oku ma kei mo'ui atu pe neongo 'a e mahamahaki fakaesino pea koe tali pe ke mahino e me'a 'e hoko kia kita he 'osi 'eku sio ki he toketa pea 'e toki mahino pe tenau tafa pe ko e fai ha feinga ange 'e taha. Oku ma 'ofa lahi atu, Ana & Filimi


[Monalisa: well, I am so happy to relay their message and thank you for the prayers...'ofa atu from me and all the families here in Texas]

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hello

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Family

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family