top of page
  • Fr Hiko

Happy Anniversary to Fr 'Ekuasi

Greetings to you all from Samoa. Today is the anniversary of Fr. 'Ekuasi's ordination to the Priesthood. Fakamonu'ia atu 'Ekuasi pea fakatauange ke kei faitapuekina ai pe mo fakalekesi koe 'e he 'Otua 'i ho'o ngaue. Tau fakafeta'i ko e tauhi 'ofa 'a e 'Otua kiate koe. [admin: click here for the latest pictures from Ekuasi]


Here in Samoa all is well. The Junior All Blacks was just lucky last week. Manu Samoa lost by 17-16. Nafu 'e Fiji ia 'a e 'Ikale Tahi pea kuo nau lele lalo holo he kuo motu e kapakau ia. 'Unaloto has returned from Fiji and is looking well. I looked after his parish while he was away - knowing full well that the me'a tau will be great and indeed it was. Luisa and the family are all well.


'Ofa atu kiate kimoutolu hono kotoa. Fiefia he vakai hifo kia Tu'isoso. 'Ofa pe 'oku ke mo'ui lelei ai pe pea mo e famili. 'Ofa atu kia Kulufeinga pea mo Napa pea mo e ngaue 'oku fai.


Fr Hiko sm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Greetings to you all, An update from the family in Samoa unfortunately is not so good it is very sad. Please remember both Auntie Vailili and Auntie Luisa in your prayers. Auntie Luisa is very

bottom of page