top of page
  • Monalisa Moore

Latest News from USA: Update no. 4

Malo e Lelei ki he famili kotoa pea 'ofa pe 'oku tau 'inasi pe he sino mou'i lelei he ngaahi 'aho ni...Ko e hu mai pe ke fai atu hoku fatongia ke mou 'ilo pe ngaahi me'a fakafamili 'oku hoko atu mei homau tuliki e.


First update ko e Mali. Kuo mahino eni koe mali pe 'e 2 'oku fai 'i Aokosi he kuo mali 'ae tamasi'i ia 'a Lima mo Hekoti pea ko e anga 'eku fanngo 'oku toki fai pe kai ki 'Akosi ka koe fakatahataha pe ki he 'api 'o Lima mo Hekoti 'o kai taha ki ai ...Koia ai famili..Komoutolu koia temou lava hake ki he mali 'a Toni temou lava ai pe ki he ki'i kai taha ko eni ....Ko e mali 'a Toni kuo maau hono palani pea mou 'ilo ai pe 'a e mafana ia 'a Vise Lahi...Koe totoatu e.


Second update koe Mali 'ae tamasi'i 'a Malia mo Timote Uesi....Koe tehina eni 'o 'Ikani Uesi ka kuo nau hiki mai 'o nofo 'i Frisco pea koe Sapate ni koe 'uluaki Sapate ia 'a e mali 'ena tamasi'i lahi (fakahingoa pe kia Uesi lahi) pea na'e faka'uli ki ai 'a Visilia mo 'Ikani mo e famili Uesi 'i Salt Lake City ki he mali koia.


Third update....Ko e 'aho Sapate ko e sapate Tamai ia heni 'i US pea na'u ta holo pe kia Filimi- Uncle D ki SLC pea mo Uncle Poini ka na'e 'ikai ke tali mai e telephone ia 'a Uncle D pe ko Poini ka na'u leave atu pe 'emau message kihe ongo Uncle koia pea mahalo na'e tonu ke toe li atu moha'ana tanetane eeeeeeee (lol)..Ko Filimi pe na'u talanoa mo ia pea 'oku na sai pe pea na'a na'u fakataha ki he 'api 'o Piena mo hono famili for Fathers Day pea komautolu na'a mau o pe ki he Paaka 'o BBQ ai pea va'inga e fanau pea na'a mau nofo pe ai kihe tu'apo he ko e ki'i Paaka 'oku faka'ofo'ofa pea ko mautolu pe na'e ma'u e ki'i paaka pea na'u take pictures ka 'oku ou si'i load pe ki he'eku Bebo Page ka 'oku te'eki ke 'osi hono load ke mou sio ai e.


Fourth Update.....From Tonga...Koe fie congratulations atu kia Felisita Manu (Ta'ahine eni 'a Manu mo Kasa) na'e toki 'osi fa'ele pea koe ki'i ta'ahine pea 'oku ne talamai 'oku nau sai pe pea koe pepe 'oku mei Mahina 1 pea ko e 3 fefine ia 'a Feli kae tokotaha pe 'ene tamasi'i pea 'oku ou fiefia he fanongo kia Feli ..


Fifith update...My sister Paame and Lua, na'a na toki foki hifo ki Hawaii ko e o he Konifelenisi 'a e Siasi Uesiliana pea na'e fai ki he Mainland.. pea na'ana tau lelei pe ki Hawaii ka ko e fa'e 'a Lua (Finau) na'e si'i leleaki'i ki falemahaki (ko e mafu) pea kuo 'ata ka 'oku nofo pe 'ia Lupe mo Lua ke si'i tauhi lelei pea mou manatua atu e fine'eiki ko eni homou hufaki ....


Sixth update....Ko Vise lahi pe na'e toki ake puke (ko e taetae pe mo e momoko) pea 'oku pehe pe homau feitu'u kuo summer e fa'ahinga kae momoko e fa'ahinga ka 'oku sai pe ka 'oku fai teu pe 'ene 'alu ki SLC ki he teu 'ae mali 'a Toni pea mo 'eku mom e...


Koia ai famili kotoa, ko e fanga ki'i news pe ena 'oku ou 'ilo ki ai pea kou pehe keu tohi fakatonga atu pe..Let me know pe 'oku mou mahino'i pe 'eku fai news fakatonga ..To those of you who don't speak Tongan...I hope you can understand this news update from me ...if not I will do my news again in English...


Thank you All for reading and for the Prayers


Mau 'ofa atu


XoXoPaenga of USAXoXo (Monalisa)

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page