top of page
  • Monalisa Moore

Happy 50th Birthday to Paea Mafi

Ko e fie fakamonu atu e hoko e ta'u 50 'ae Uncle ko eni 'i Tonga pea 'oku mau 'ofa atu kia Paea mo Mafi 'i Matahau pea kole atu ki he kau Patele ke mou si'i manatua atu 'a Paea ho'o mou fai Misa...Kole atu kia Leti kapau teke fetu'utaki atu ki Tonga pea ke fakaa'u atu homau 'ofa ki ho tamai mo e fa'e pea 'ofa kene si'i ma'u ha b-day fiefia 'i Tonga.


Happy 50th Birthday kia Paea Mafi


'Ofa atu moe hufaki,


Lisa moe famili

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page