top of page
  • Koleti Sii

Sad News from Tonga

That is a very sad news 'a e si'i ngoto e Vaka koia na'a ne fetongi e MV 'Olovaha pe na'e 'iloa pe koe MV Pilinisesi pe koe "Princess Ashika" katau fakamalo pe kuo ma'u e konga eeeh ki'i tanaki atu pe guys kuo fkpapau'i mai kuo ma'u e toko 52 kei kumi e toko 27 ka 'i he ngaahi houa si'i atu na'e pehe ku hangehange ku toe ma'u moe toko 10 ....ka koe fkmahamahalo pe ........malo si'i lotu ma'a hotau kainga mei Tonga........


The ferry Princess Ashika was heading from Nuku'alofa to Ha'afeva, in the Nomuka Islands group, when it issued a mayday call just before 11pm.


'I he taimi tatau 'oku te'eki ke fakapapau'i mai koe ha 'a e tupua'anga 'o e ngoto ko eni 'a e MV Pilinisesi hili ia hono fakapapau'i mai koe toni 'e 10 koe uta 'ata'ata.


Kuo 'osi tukuatu ai 'a e konga kau 'e ua mei he va'a fakahaofi mo'ua 'a Nu'u Sila ke tokoni ki he kumi .........


So family and friends in this house please pray for our brother and sister is still loss ke vave ha taimi kuo nau si'i ma'u ai.


'Ofa atu pea mou toutou 'a'ahi mai pe ki ha toe update mai 'a e me'a kuo hoko....

LOVE YOU ALL


p.s fakatokanga'i ange si'i kau taki lotu 'i he fale ni pea moe toenga e famili kemou si'i lotua atu hotau kakai 'oku nau si'i tofanga atu 'i he faingata'ia 'i he fakatamaki ko eni ku hoko 'i Tonga .....

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page