top of page
  • Monalisa Moore

Latest Updates from the USA

Greetings families and Hope this Message might find you all in good Health


Kole ai pe homou hufaki kia Seno & Uini

Kuo fakapa mai 'oku 'i NZ 'a Seno koe feinga tafa pea kole ai pe kemou manatua 'a Seno he feinga faito'o 'oku fai pea koe Kole hono 2 Koe kole atu kemou hufia atu 'a Uini he na'e accident 'i Tonga pea na'ane tui'i 'ae tama mei Fatai pea na'e mate 'ae tama ka 'oku 'ikai ke mahino pe koe ha e me'a 'e hoko ...mou hufia atu kinau homou lotu efiafi


Little updates from Toni's Wedding


Na'e 'ikai keu lava kihe mali ka na'u talanoa pe mo Vise lahi ki ai pea na'e fk-'ofo'ofa e me'a kotoa pea nae fakafiefia 'ae lava mai 'a Tita mei Australia kae pehe pe kia Lua mo Linda mei Florida he 'oku tataitaha ha'a na 'asi mai kiha me'a fakafamili...Nae lava lelei 'ae mali pea fk-'ofo'ofa e mea kotoa. Pea na'e fai moe kai 'ae mali 'ae Tamasi'i 'a Lima mo Hekoti pea na'e lava lelei atu moia


Fatai's wedding

'Oku maau ai pe 'ae mali a Fatai kihe uike fk-'osi 'oe mahina ni pea 'ofa ketau lava kihe katoanga mali 'a Fatai


'Ofa atu

Lisa

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page