• Monalisa Moore

Urgent News

Malo e Lelei famili Kotoa ..'Ofa pe 'oku tau 'inasi he sino mou'ilelei pea tau lau hotau tapuaki he 'ikai mole ha taha hotau famili he accident na'e hoko 'i Tonga pea kole ai pe 'ae Hufaki kihe kakai 'oku faingata'a 'ia mo kinautolu 'oku nau kei mole 'i Tahi


FROM TONGA

Kuo fakapa mai 'oku 'i NZ 'a Seno koe feinga faito'o ai pea koe kole ai pe homou hufaki kihe feinga faito'o 'a Seno pea kole atu koe taimi fakamamahi eni kihe famili ni he na'e tui'i 'e Uini 'ae tama mei Fatai 'one mate pea 'oku te'eki ke pau ke koe ha e me'a 'e hoko ka koe kole ai pe kemou manatua 'a Seno mo Uini moe famili ni homou lotu efiafi he faingata'a 'oku na fua

'Ofaatu kihe famili kotoa


tau Lotu ai pe mo hufaki,

Lisa

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hello

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Family

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family