top of page
  • Fr Napa

Fakamanatu atu kia Hiko jr

Mou kataki pe famili kae 'oatu e ki'i email ko eni kia Hiko jr.


Malo e tau moe ngaue mei hena pea 'ofa 'oku mou sai hono kotoa pe mei he lalo kalosipani. Koe email atu pe eni ke fakamanatu atu fekau'aki mo hono teu fana hono ua koia e manioke pea pehe ki hono tokanga'i koia homou ki'i kong ma'ala. Hiko, totonu ke fana e manioke he uike faka'osi 'o 'Okatopa. Ke ke tokanga ke kumi mai e faito'o pea ke tala kia hai pe te ne fana ke 'ai pe fo'i hina 'e taha he talamu, koe 'uhi ke malohi pea mahalo koe fo'i fana faka'osi pe eni ia. Sai kapau he'ikai toe ma'u 'a Masiva, pea ke kataki pe pe ko Tiana 'o kole a Siotonu mo Silifou ke na o 'o fana'i e manioke ka ke toki 'ange pe 'e koe ha'ana ki'i seniti. Ko 'ene tu'u he taimi ni 'e ngali pau ange 'a Siotonu mo Silifou, ka ke kole ange pe ke na kataki 'o fana fana lelei pe he'e mahalo koe fo'i fana faka'osi pe eni ia. Tala pe kia Tiana ke ne fakatokanga ange pe kia Siotonu ke 'ai ke pau e fo'i fana faka'osi. Tokanga atu ai pe ki hono huo koia e ma'ala ke 'oua na'a toe tupu hake e vao. Pea manatu'i ko 'ene 'osi pe e ma'ala hono huo pea fei mo felei'i he kuo lele e tupu 'a e ma'ala ia. Sai ke ke fakamalohi sino lelei ki ai pea lava ai foki ha'o talanoa ngoue ki he kau tou'a....ha,ha,ha.


Kataki Hiko 'o 'ai ha 'u ta 'oe manioke, ma'ala pea mo 'api ke send mai ki he'etau website ke fai ki ai ha sio. Koe ki'i fakatokanga pe ia moe ki'i kole ha 'u ta ke send mai mu'a. Koia pe pea ke nofo a, 'ai'ai lelei pe ho fie ve'e tou'a kae 'oua leva ke sai 'etau ki'i ngoue.


'Ofa atu

Fr Napa

0 views0 comments

Recent Posts

See All

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2

bottom of page