top of page
  • Fr Unaloto

Talofa lava from Samoa

Malo e kataki mei homou ngaahi feitu'u taki taha.


Ko 'eni 'oku mau sai pe mo e famili hono katoa mei Ha'amoa ni. Ko e tokoua he fanau tangata 'a Lu'isa ne tapuaki'i 'ena mali he 'aho Tokonaki kuo'osi. Ko Ha'amoa ni ia 'oku 'ikai hange ko Tonga ke toki nofo pe 'i ha 'osi e mali. Ko 'eni ia 'e lava pe ke nofo fakataha e ongo matu'a ia pea toki vakai atu ha taimi ke tapuaki'i ai. I bet Tonga is still behind on that issue. Ko ia ai Poini - tuku a 'ena mo 'etau 'alu punou.


Kuo folau atu 'a Patele Lutoviko ki 'Aositelelia 'o le'ole'o ai he kainga Tonga. Sai pe 'oku 'i heni pe e moneygram mo e western union. Ko Filimi ne 'ikai ma'u ha'ane sea he vaka ki he uike ni ka 'e toki vakai ki he uike ki tu'a. 'A ia tena mei tau fakataha mai pe mo Lotiola. Ko 'eku toki pahia 'eni hano soki 'i au 'e he palagi. Ka 'e vakai ha'ane fo'i hina kava malohi ke u hao hake ai.


Mau teu atu 'eni ki he fakanofo patele he uike kaha'u 'i homau palokia, pea tali ai pe ki he huufi fale he 'aho 23 hoko mai ai pe moe kilisimasi moe ta'ufo'ou pea vakai ai pe ha'aku fare keu accompany 'eku mum ki Tonga mo 'ene 'u ngaahi me'a'ofa. Kae kimui e ngaahi tapuaki ko ia, 'e 'uluaki feinga'i mai e launima mo e fuatanga 'e 2 fa'amolemole.


Congratulations to Maggie. Perhaps it's time that Kuti and Tita see one of their daughters starting a family on her own. To 'Akanesi and Lotiola jr, mo'oni e lau: "ko e kai pe 'a kataki lahi e". We have the carmelite sisters here if you're interested. Ko e ta'ahine pe ko Mele Fatai kou peti ai au.


Ka mou nofo a. 'Ofa atu 'aupito kiate moutolu hono kotoa. Teu toki update atu ha tu'uta mai e ongo folau he uike ki tu'a. Love you all and God bless!

Patele 'Unaloto.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Greetings to you all, An update from the family in Samoa unfortunately is not so good it is very sad. Please remember both Auntie Vailili and Auntie Luisa in your prayers. Auntie Luisa is very

bottom of page