top of page
  • Tuisoso

Lomu Reunion...Message from Tu'isoso

Lisa,


Ko 'eku email ko e tuisoso@yahoo.com pea ko 'eku telefoni ko e 317 313 5670. 'Oku mau sai pe pea ko Tokanga 'oku femo'uekina he to'otama (babysitter) he fanga mokopuna.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page