top of page
  • Fr Hiko

Popoaki Fiekaungamamahi

'I he Kosipeli 'a Ma'ake 'oku ha ai e fehu'i 'ihe kamata'anga: Kohai nai e tangata ni? Koe fehu'i ne toki tali pe ia 'ihe faka'osinga 'o ene Kosipeli 'e he senitulio, koe tangata pangani 'o ne pehe: Koe tangata ni koe 'alo 'oe 'Otua. Ko 'ene tali na'e makatu'unga peia mei he'ene vakai atu kihe anga 'oe mamahi pe a moe pekia 'ae 'Eiki. 'Io 'oku tau lava pe ke tau siofia mo 'ilo'i hotau 'Eiki 'ihe ngaahi 'aho 'oe faingata'a.


Na'e pehe pe hono 'ilo'i 'e 'Eniketi 'a hono 'Eiki 'ihe ngaahi 'aho ne faingata'a'ia ai. 'Io 'oku hoko ia ko hotau vaifakanonga moe 'amanaki'anga 'ihe pangai 'oe mamahi ni.


Matakai, Sitenili, Samisoni, 'Akata, Paulo, Talanoa, mo 'Ipeni. 'Oku fakamuimanoa atu 'emau popoaki fiekaungamamahi 'ihe peau ta kuo hakea 'i hotau loto fale. 'Io koe ta 'oku ongo pea 'oku o'o. Tau fakafeta'i kihe 'Eiki 'ae ngaahi ta'u lahi 'ae fai fatongia tonunga 'ae fa'e fita ni kihe famili, Siasi moe fonua. Fakatauange ke hoko 'a 'ene ngaahi ngaue lelei ko hono tali ia ki 'Itaniti. Fakatauange ke hoko 'a 'ene tali lelei moe fiemalie 'a hono kolosi ko e fakalotolahi kiate kitautolu 'oku kei fai fononga atu. Folau a 'Eniketi pea he'ikai ngalo ho'o 'ulungaanga fakangalongata'a 'o e anga fakatokilalo moe fakahoko fangalongolongo pe ho ngaahi fatongia. Manatua kimautolu ko ho'o fanau pe.


'Oku mau 'ofa atu moe misa te mau momoi atu ma'u aipe.


Patele 'Ekuasi mei Fisi , Palenapa mei Peru, Felisiano mei Pakisitani, Pauli mei Niua, 'Unaloto mo Hiko mei Ha'amoa

.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Greetings to you all, An update from the family in Samoa unfortunately is not so good it is very sad. Please remember both Auntie Vailili and Auntie Luisa in your prayers. Auntie Luisa is very

bottom of page