• Paul Quinn Taai

'Eva ki te motu ko Niuafo'ou

Malo e lelei Famili, Kataki pe fualoa 'ite felongoaki, na'e fai ki'i lele 'ite me'a 'a e ngaue kite motu ko Niuafo'oú, pea ko nātou ē ku natou sai pē. Talamai pe 'ofa Patele Pauli ka kōtou hono katoa. Toki foki mai eni ke update eni ha ongoongo mei Tonga lahi, ka ko e ngaahi 'ata pe 'eni mei Niuafo'ou ke mou me'a hifo ki ai. Ko e toenga e 'ū ongoongo kotoa fekau'aki mo Niuafo'oú hono ngaahi tala fakahisitolia 'e ma'u ia 'i he www.kanivatonga.co.nz Ko e ta ena mei he Vai 'o Niuafo'oú 'a ia 'oku ma'u ai 'a e Lapilá mo e fua'i malaú 'a ia 'oku 'ikai ke toe ma'u 'i ha feitu'u 'i Tongá ni. Ko e fua'i malaú 'oku folalahi ange ia 'i he fua'imoá pea ko hono kakanó 'oku manifi tatau pē 'a e nge'esí mo e me'a hinehina 'i lotó kae matolu 'a e kakanó 'i he engeengá, kote ngako atu! 'Oku ui 'a e Lapilá 'i he motú ni ko e Ika Silivá, 'a ia ko e 'ofa ia 'a Patele Kale ki he motú hono fakafolau atu e lapilá 'o fakaili 'i he vaí. Ko e lī 'a e kupenga 'e tahá kae toki fiu hono hu'i. Ko e ta ko ena e 'ofató 'oku ui pe ia 'i motu ko e 'afato, mou sio hifo ai 'oku ou 'ilo ko e tokolahi ko e fanongo talanoa pe te'eki sio tonu he 'afató. 'Ofa lahi atu ka kōtou hono katoa, Paul

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Fatai & 'Ekuasi Reunion 2016

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2