top of page
  • Sr Clare Tavo

Birthday Greetings to Filimi Tavo

Ala si'i Tamai / Kui,

'Oku tatau mo e ha 'a e ope atu 'emau kaunga fiefia atu fakataha mo koe 'i ho'o toe a'usia mai ha toe me'a'ofa ko e toe ta'u 'e taha 'a e Tamai 'Otua ma'au mo e liuliunga 'a ho'o ngaahi Tapuaki 'i he mamani ko eni 'i he tapa pe 'o e mo'ui.

'Ikai ke mau ma'u ha me'a ke fakahaa'i 'aki 'emau fiefia, ka ko 'emau ngaahi lotu pe mo 'emau kole ki he Tamai 'Otua ke Ne kei liuliunga atu ha ngaahi 'aho pehe ni kiate koe 'i he kaha'u na he ko e taha'i mata'ikoloa pe koe 'e taha 'oku mau kei ongona 'i he mamani ko eni.

Fakatauange pe ne ke ma'u ha 'aho fiefia 'i he toe liu mai ko ia he ta'u ni 'a e makamaile ho'o ma'u 'a e mo'ui.

'Oku mau 'ofa lahi atu kiate koe, mo e hufaki lahi 'aupito.

meia kimautolu hono kotoa mei he Lalo Kalosipani,

Maliana, Sr. Clare, Lotiola, Sosefina, Poasi mo e toenga 'o e famili mei Matahau.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2

bottom of page