top of page
  • Uncle D

'Isileli 'Epenisa's Funeral Program

Hi famili, Koe polokalama 'eni 'oe me'a fk-'eiki 'o 'Isi. 'E fk-hoko 'apongipongi koe 'aho Falaite ia 'iheni ha fk-famili fakataha 'ae famili mo 'Isi kihe falemate, meihe 5 - 9pm. Pea koe 'aho Tokonaki 'oku toki fakahoko ai 'ae view 'o 'Isi meihe 8 - 11am. Pea 'e toki hoko atu ai hono malanga'i 'o 'Isi pea toki fk-ha'ele atu leva kihe fa'itoka ke toki fk-'osi kiai 'a hono ngaahi ouau. Pea temau toki foki mai leva kihe 'api siasi na'e ma'u lotu kiai 'a 'Isi 'o ma'u me'atokoni fakataha ai. Pea ko'ene toki lava ia 'ae polokalama 'oe me'a fk-'eiki 'o 'Isi. 'Oku 'ofa'i 'aupito 'ae me'a fk-'eiki ko'eni. 'Oku mau 'iai pe 'o sio kihe uitou moe fanau pea 'oku to'a pe 'a Vise 'ihe taimi 'oe faingata'ani. Teu toki fakaikiiki atu 'ae me'a kotoa 'oe putu ni 'ihe hili hono tanu. 'Ofa lahi atu kiate kimoutolu hono kotoa, D. Tavo.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page