top of page
  • Fr Hiko

Att Hiko jr: Popoaki Fiekaungamamahi

Asela mo e fanau, 'Asela ko e ta 'oku o'o pea 'oku ongo 'a e mole atu si'o tama 'ofeina ko Patele Mika. 'Oku te sioloto atu kiate koe ko e fa'e 'i he kolosi kuo ke fuesia he ngaahi 'aho ni. 'Oku fakamamahi he 'oku 'ikai koe tokoua faka-e-patele pe ka kou lau pe ko hoku tehina. Na'a mau faikava moe kau Patele Ha'amoa pea na'a nau talanoa ki he 'ulungaanga lelei 'o Mika. 'Oku ou manatu ai mo au ki hono fofonga malimali. Koe hufaki pe 'oku mau fai atu pea tuku pe mu'a ke mau hufanga atu he pangai 'o e mamahi. Fakatauange 'Asela ke hoko e foaki mo'ui 'a Patele Mika ke fakahaofi pea moe fakatokolahi ki he lotofale 'o 'etau Tamai ko e fakanongononga kiate koe moe fanau 'i he ngaahi 'aho ko eni 'oe faingata'a. 'Ofa atu mo e hufaki 'oku fai Patele Lutoviko Manu SM

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Greetings to you all, An update from the family in Samoa unfortunately is not so good it is very sad. Please remember both Auntie Vailili and Auntie Luisa in your prayers. Auntie Luisa is very

bottom of page