top of page
  • Uncle D

Ongoongo Fakamamahi

Hi Famili, Koe ongoongo fakamamahi pea 'oku ongo ia 'ihe ngaahi kupu kotoa 'oe famili. Tau 'oatu pe mu'a 'ae fakafeta'i kihe tu'i 'oe langi he koia na'ane foaki, pea ne toe finangalo pe kene to'o atu. 'Oku tau fakamalo pe kiate ia 'ihe vaha'a taimi na'ane tuku mai ai 'ae tokotaha ni, koe kui, koe tamai, koe tokoua, koe tuonga'ane ketau feohi moia, pea tau ako mei ai 'ihe'ene ngaahi sipinga lelei. Ko SIMIKI TUPOU na'ane hiki atu ia 'anepo 'ihe taimi 11:45pm 'ihonau 'api. 'E fakahoko hono 'apo 'ihe po Falaite 'oe uike ni 'i Salt Lake City. Pea toki tanu 'ihe 'aho Tokonaki. Na'aku 'iai ma'upe 'ihe 'aho ko'eni 'e 3 'oe faka'osinga 'o'ene mo'ui 'ihe lalo langi ko'eni. Ko hono ta'u 72 'eni, pea ne toki malolo 'anepo. Teu toki fakaikiiki atu 'ae me'a faka'eiki ko'eni 'ihe'ene 'osi hono tanu. 'Ofa lahi atu kiate kimoutolu.


D Tavo.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page