• Koleti Sii

Ki'i Ongoongo mei Nu'usila

Malo e lelei famili!

Ki'i news nounou atu pe ko e toki foki mai 'a Kolo mei Tonga pehe ki Fisi na'a ne lava atu 'o 'eve'eva ki he famili hili ia 'a e 'osi e hokosia hono ta'u 80. Na'e nofo ai 'ia Vakaola pe pehe ki hono hoa. 'Oku 'amanaki ke toe 'omi ha fakalahi e hako koe ki'i ta'ahine pea ku 'osi fakapapau'i 'e fakahingoa aipe ko ANE. 'Ikai ha toe news 'e 'ilo mei he tuliki ko eni. Ko kimoutolu 'i NZ please let me know if you need a Photographer, DJ or Video Recording. Discount for all family here in NZ lols. 'Ofa atu!

0 views0 comments

Recent Posts

See All