top of page
  • Fr Hiko

Happy 1st Birthday Lotiola Manu jr

To Kelela Lotiola Manu Jnr, 'Oku tau hakahelangikuotau he 'aho kuo ke a'usia pea 'oku mau fakafeta;i ki he 'Otua mafimafi mo faimanava'ofa 'i he foaki mo'ui moe tauhi kuo ne fai. Fakatauange ke ke ma'u ha 'aho fiefia 'i ho 'aho fa'ele'i. Me'apango pe he 'e fua holo pe koe kae kai have kakai e. Sai pe he kuo ke mei nifo ka nau sio ki honau poto. 'Oku ou 'ofa atu 'aupito pea email mai ha me'i puaka ki Solomone. Patele Hiko

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Si'i ngaahi fa'e, Maliana, Sose, Clare, Lotiola, Vise, Vake, Seini, Lupe, Visilia mo Pelenatita pea kia kimoutolu kotoa pe fanga tuofafine kuo mou hoko koe fa'e ki homou fanau pea pehe foki kia 'Ana M

bottom of page