top of page
  • Fr Hiko

Help

Greetings to all. Kuo ma''u 'e Ti Lialia 'ene me'a faita ka 'oku 'ikai ke ne 'ilo'i pe 'e anga fefe hono upload ki he website lol. I would like to write news for the website and post some photos but I don't know how. 'Ofa atu to all,

Hiko

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Si'i ngaahi fa'e, Maliana, Sose, Clare, Lotiola, Vise, Vake, Seini, Lupe, Visilia mo Pelenatita pea kia kimoutolu kotoa pe fanga tuofafine kuo mou hoko koe fa'e ki homou fanau pea pehe foki kia 'Ana M

bottom of page