top of page
  • Fr Hiko

Popoaki Fiekaungamamahi

Kia Pati, 'Atu, Kuti, Siosi mo e Famili. 'Oku 'oatu heni e popoaki fiekaunga mamahi kiate kimoutolu 'i he mole atu si'omou tuofefine moe tehina ko Sete. Koe fakamasiva ki si'ene fanau pea ongo lahi foki kiate koe Kuti mo Siosi he kuo ta'u lahi ho'omou feohi. 'I he ngaahi taimi pe heni 'oe mamahi moe faingata'a, 'oku tau kumi hufanga ma'u pe fakanongononga moe mohu 'amanaki e folofola mo'ui 'ae 'Otua. Fakatauange ke hoko ia koe hufanga'anga 'o Sete kae pehe foki kihe fanau paea mo kimoutolu foki. Teu manatua ma'u atu aipe 'a Sete mo kimoutolu 'i he feilaulau 'oe misa. 'Ofa atu, HIko sm


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Si'i ngaahi fa'e, Maliana, Sose, Clare, Lotiola, Vise, Vake, Seini, Lupe, Visilia mo Pelenatita pea kia kimoutolu kotoa pe fanga tuofafine kuo mou hoko koe fa'e ki homou fanau pea pehe foki kia 'Ana M

bottom of page