top of page
  • Uncle Tavo

Kole Mata'ihuo Lafalafa (Tongan hoe)

A e si'i ngaahi famili kotoa 'o Fale'aisi, mou kataki pe he fuoloa e puli, ka ko e lahi pe toupikoi he matelie - 'ikai ko ha 'atungalau! Ka ko e ki'i kole atu pe na'a 'oku 'iai ha taha hena 'i Nu'usila, Tonga, pe 'Aositeleia 'oku 'iai ha'ane mata'ihuo lafalafa 'oku 'ikai ke ne toe ngaue'aki - na'a lava keu foki mai mo ia he 'osi 'etau fakataha fakafamili 'i Tisema. 'Io, ko eni kuo loto lelei 'a e 'inisipekita pule polisi ma'olunga ke tukuange atu a si'omou 'angikolo ke 'alu atu ki he'etau fakataha fakafamili. Sioange a kimoutolu Sitani, Poini jr mo Hiko jr, ko e pale e toutou talangofua faka'aho ki he pule, haha. 'Oua!Ko e la'ita 'i 'olunga ko 'eku ki'i kau 'a tanetane kuo to pea malo eni kuo ne mo'ui mai, ka ko hono mo'oni kuo pikoua e tu'a ia he toutou punou ke ta'ata'aki pea ake atu ai e manatu ki he'etau ngaahi fu'u "peni loloa" (haha), 'a e ko e 'oku te lava pe 'o huo'i'aki e kau'a tanetane ni mo te tu'u hangatonu pe 'o 'ikai toe pikoua e tu'a. Kuo u fiu au hono fakasio holo he ngaahi falekoloa me'angaue 'a e fonua ni mo e 'ikai pe ke ma'u. 'Oku 'iai pe 'enau huo ka 'oku mei teleofi pe ia he'etau helepelu.

'Oku 'ikai keu 'ilo'i pe ko hai koa e tama ko 'eni 'oku 'asi he ta 'i lalo. Ko e me'a pe 'oku ou fakame'apango'ia ai ko e 'ikai mu'a ke feinga atu ki ha lalo ifi 'oku mokomoko ange pea 'e 'ikai ai ke fakatokangai 'ene fo'i mohe pehe 'ana he taimi ngaue, kae 'ai pe fo'i mohe ia he loto ma'ala, faifai pea toe mahunu 'ene ngaahi fu'u kahokaho faka'ofo'ofa 'oku 'asi he ta. Kaekehe, fakatulou atu ki he tangata mohe, ka ko e kole atu 'a e fo'i mata'ihuo lafalafa pe - 'ikai ko ha mata'ihuo sipeiti 'o hange ko ia oku puke 'e he tama ni - he teu toki faka'esia pe 'e au heni. Mou nofo a pea kole atu ai pe ho'omou hufaki, Tavo (mei ngalo ke fakaha atu, 'e ma'u atu foki mo e ki'i me'a'ofa kapau teke fie tokoni mai ki he fakatangi 'oku fai atu ni. malo)


3 views0 comments

Recent Posts

See All

To Each One and All, The Dearest Ones Within Fatai & 'Ekuasi Family First of all, thank you Laupoini Jr. for initiating this sharing of digging out good ideas about: " FATAI & 'EKUASI FAMILY REUNION 2

bottom of page