top of page
  • Uncle D

'Ana Tupou Lau'ese Funeral

Hi , famili. 'Oku mau 'i heni 'i San Francisco ke fakafofonga'i atu kitautolu kihe me'a faka'eiki koia 'o 'Ana Tupou. Na'a mau toki a'u mai pe kihe 'apo. Koe me'a fakafiefia kia Lita he'ene vakai mai 'oku mau 'asi mai. Koau pe mo Latu mo Vake na'e lava mai. "oku lolotonga lele 'ae 'apo 'ihe taimi ni, 'Oku toe pe 'ae houa 'e 4 pea fai hono malanga'i 'oe me'a faka'eiki. Ko'eku afe mai pe 'eni 'o fai atu 'ae ki'i lipooti ko'eni, kau foki kihe 'apo, 'oku kei lele pe. Koe toko lahi 'aupito hotau kainga Matahau 'ihe putu ko'eni. 'Oku 'iai foki mo'etau ki'i motu'a 'e taha pe mei hotau kolo 'oku malolo heni 'e toki fakahoko 'ae putu koia 'ihe uike kaha'u ko Taufa Moala tokoua 'o Saia Moala. Fiefia he sio kia Petaia 'oku si'i kei mo'ui pe. Teu toki news atu ha 'osi 'ae putu malo 'ofa lahi atu D.Tavo.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi familia, Malo e lelei famili ko 'eku taimi lunch eni he ngaue peau afe mai ke vakai pe 'oku mou si'i fefe, fuoloa e ta'efelongo aki..'oku mou si'i fefe hake?'Ofa pe 'oku mou mo'uilelei pe e tokotah

Hello family it has been a long long time. Im so happy, finally able to get in this family forum and see how everyone is doing. Im very grateful that the Lord has blessed me to be apart of this family

bottom of page