• Toni Rea

Family Reunion 2013 T Shirts

Malo e lelei mei Aotearoa.


If anyone wants a T shirt from the Reunion held here in December let me know. We have 6 T shirts surplus - however be advised that 4 are XXXL & 2 are 2XL so they are not suitable for the children unless they wan to use them as tents!!


Koe ahoni 'oku kamata 'ae uike Lea Fakatonga 'ihe fonuani. Koe kaveinga 'ihe ta'uni "Ko e kai ia 'ae Tonga - Enriching Aotearoa with Tongan Wisdom". Koe taha pe 'ae ngaahi feinga ke poupou'i 'ae matu'a Tonga ke ako'i enau fanau 'ihe lea fakatonga.


'Ofa atu,

Toni Rea

0 views0 comments

Recent Posts

See All