top of page
  • Fr Napa

Sapate Tamai ki Tonga

AS WE KNOW....THE TONGAN TRADITION IS THAT THE MONTH OF MAY IS THE MONTH OF THE FAMILY.....1st SUNDAY - CHILDREN´S DAY.....2nd SUNDAY - MOTHER´S DAY....AND 3rd SUNDAY IS THE FATHER´S DAY.....EVERY YEAR.....SO HERE IS A CHANCE TO WISH ALL OUR FATHERS IN THE FAMILY ESPECIALLY IN TONGA A HAPPPY AND BLESSED DAY


´OKU ´OATU HENI E POPOAKI TALAMONU KI HE SI´ I NGAAHI TAMAI KOTOA PE HE FAMILI ´I TONGA....´OFA KE MOU MA´U HA SAPATE TAMAI FONU HE ´OFA, FIEFIA MOE TUKU FAKAFETA´I. MALO SI´OMOU ´OFA MOE TOU´ANGA LI´OA HE FAMILI, SIASI MOE FONUA ´O MAU LAVE MONU AI KIMAUTOLU HE NGAAHI ´AHO NI. TAU KOLE AI PE E TAPUAKI E ´OTUA KE NE NOFO´IA MO FAKAIVIA AI PE KIMOUTOLU KOE ´UHIA KOE TO´OFOHE FAKAETAMAI ´OKU MOU FEIA HE ´AHO KOTOA.


´IKAI KE NGALO FOKI HE ´AHO KO ENI E SI´I NGAAHI TAMAI KUO NAU MU´OMU´A ATU HE MO´UI..´A KINAUTOLU ´OKU NAU TATOKA HE NGAAHI FA´ITOKA....KO LOMA, HA´ATO´A PEA MO TAFENGALOLO FOKI....MOU TOKA A HE ´OFA MOE FAIMEESI ´AE ´OTUA...


HAPPY HAPPY FATHER´S DAY TO ALL OUR FATHERS IN TONGA.

´OFA LAHI ATU MOE HUFAKI

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page