top of page
  • Fr Hiko

Happy Mother's Day

Si'i ngaahi fa'e, Maliana, Sose, Clare, Lotiola, Vise, Vake, Seini, Lupe, Visilia mo Pelenatita pea kia kimoutolu kotoa pe fanga tuofafine kuo mou hoko koe fa'e ki homou fanau pea pehe foki kia 'Ana Maka, 'Analena, Lepeti, Feli 'oku 'oatu e popoaki 'ofa pea moe talamonu kia kimoutolu 'ihe hokosia e 'aho ko eni 'oku tau fakafeta'ia ai kihe 'Otua ho'omou 'ofa li'oa moe fua fatongia 'osikiavelenga kuo mau lave monu ai mo ta'imalie he ngaahi 'aho ni. Fakatauange ke kei taumalingi mai e tapuaki moe 'ofa 'ae 'Otua ke mou kei fonu mahuohua 'ihe 'ene feifia moe melino he 'aho mahu'inga mo fakakoloa ni. 'Oku ou 'ofa atu pea moe hufaki vaivai 'oku fai atu.


Patele Hiko.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page