top of page
  • Toni Rea

Ko e Talanoa ki he Fakamanatu 2019

Na’e fai ha potalanoa e ni’ihi ‘ae fanau ‘i he hili ‘ae Reunion ki he Siupeli Koula ‘ae fale lotu mo e me’a ke fai ke fakamanatua ‘a e ongomatu’a.


Ko e ngaahi tefito’i poini ‘i lalo ‘oku tuku atu ke fai mai homou fakakaukau mei hena:


a. Fakamanatu aki ha me’a e tu’uloa ‘ihe fale lotu hange ha ngaahi matapa fakalanulanu pe ko ha kolosi. E ala kumi ‘ae me’a peheni ‘i muli pea toki 'omai.

b. ‘Oku totonu ke fai ha femahino’aki pe koe ha ‘ae ngaahi fakamanatu kehe ‘oku amanaki ke fakahoko e he ngaahi famili kehe ‘I Matahau na’a kuo tau fakakaukau’i ‘ae me’a tatau

c. Ko ene mahino ‘ae pa’anga ‘oku tau fiema’u pea tuku atu ke tau koniseti ‘ihe ‘ngalu ea tu’o taha ‘ihe ta’u. Tuku atu ke tauataina ‘ae tokotaha kotoa pe koe ha ‘ae tokoni te ne lava fai. Fetu’utaki a kinautolu ‘oku lahi ngaue’aki ‘ae Internet ki hono toe ke uki ‘ae tanaki pa’anga aki ha ki’i koniseti fakafeitu’u.

d. ‘Oku ‘i ai ha hoha’a ki he tu’unga lolotonga ‘ae fale lotu moe holo. ‘Oku totonu ke tau famahino’aki moe patele pea pehe ki he kaingalotu pe koe ha ‘ae tokoni e ala fai ki he fakalelei’i ‘ae tu’unga ‘oe ongo fale.

e. Ko e me’a kehe na’e fai ki ai ha tokanga koe fie ma’u ke ai ha me’alele ‘i api. ‘Oku ‘i ai ha ngaahi fiema’u hange koe ‘alu ki he fale mahaki, a’ahi ki ha ngaahi famili moe omai ‘ae tokomaki mei uta. Ko Laupoini mo Toni kuo na ‘osi fakasio holo ‘i Tongani ‘ae tu’unga totongi ‘ae fa’ahinga me’alele ‘oku feunga ke omai – ‘oku ‘i he $(T)16,000 ki he $(T) 20,000.


‘Oku tuku atu leva ke mou fakakaukau’i ‘a e founga ‘o hono totongi – ke toe koniseti ‘i he ngalu'ea pe ko ha founga kehe.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Make sure you have your dollars ready for our Koniseti to ensure Napa has the funds he needs when he returns to Tonga in the latter half of December. I'm sure you haven't forgotten. 'Ofa lahi atu

bottom of page